Änglagårdens Kaniner

Vi håller dvärgvädurar till avel, utställning och kel. 
Färger: blå, svart och viltblå.

Är medlem i SKAF, uppfödarnummer E30
Har genomgått Jordbruksverkets kurs i kaninhållning.

Ester och Vera vinner BIS med Kolartopets Mini 95,5p 29/02-20

Juniorerna på Änglagården och Auroras kaniner.
Från vänster: Vera Fahlgren, Irma Nordström, Edit Nordström, Ester Fahlgren