Änglagårdens Kaniner

Vi håller rexar och dvärgvädurar till avel, utställning och kel.
Färger på dvärgvädur: blå, viltgrå och Havana.
Färger på rex: castor

Är medlem i SKAF, uppfödarnummer E30
Har genomgått Jordbruksverkets kurs i kaninhållning.

Ester och Vera vinner BIS med Kolartopets Mini 95,5p 29/02-20

Juniorerna på Änglagården och Auroras kaniner.
Från vänster: Vera Fahlgren, Irma Nordström, Edit Nordström, Ester Fahlgren