Auroras Kaniner

Kaningården

Så här ser det ut i kaningården, inomhus finns 30 burplatser. 

12 burplatser i de röda burarna, då mellanväggarna sitter i. drar man bort dem blir det istället 6 stora burar. I mån om plats utnyttjas den funktionen!
Ovanpå burarna försvaras transportlådor och extra hökorgar.

6 burplatser närmast i bild, pallkragsburar. Längst in finns 3 st äldre burar.
Bedömningsbord och lådhurts innehållande städ- och grooming-verktyg, som borstar, klosax, show white paste, pinsett, skyfflar, häftpistol, buntband, tänger osv.

Nyaste delen består av 9 pallkragsburar. Här förvaras även hö, kraftfoder, halm och spån.
Även här finns ett bedömningsbord och skåpar, med verktyg, skålar och flaskor. 

Utöver dessa burplatser finns 7 äldre utomhusburar. 
Dessutom finns rasthagar där kaninerna turas om att njuta av bete.