Auroras Kaniner

Auroras Kaniner

Vi håller raserna dvärgvädur, tan och marburger egern till avel, utställning och kel. 

Vårt mål är att ta fram färgen marburger egern på friska, rastypiska dvärgvädurar med trevligt temperament och hålla det levande. Färgerna på dvärgvädur som finns hos oss idag är marburger egern, svart, havana och även i manteltecknat.

Jag är medlemmar i SKAF, och har uppfödarnummer X67.
I maj 2019 gick jag Jordbruksverkets kurs i kaninhållning.
Och kaningården är inregistrerad på nummer 164.

Vi finns på Facebook för kontakt och uppdateringar!

Juniorerna på Änglagården och Auroras kaniner.
Från vänster: Vera Fahlgren, Irma Nordström, Edit Nordström, Ester Fahlgren 

Edit tillsammans med Änglagårdens Candy.