Auroras Kaniner

Auroras Kaniner

Vi håller dvärgvädur till avel, utställning och kel. 

Vårt mål är att ta fram färgen marburger egern på friska dvärgvädurar med trevligt temperament och hålla det levande. Färgerna på dvärgvädur som finns hos oss idag är marburger egern, svart, havana och även i manteltecknat. 

Nytt för 2023 är avel på rasen marburger egern!

Jag är medlemmar i SKAF, och har uppfödarnummer X67.
I maj 2019 gick jag Jordbruksverkets kurs i kaninhållning.

Vi finns på Facebook för kontakt och uppdateringar!

Juniorerna på Änglagården och Auroras kaniner.
Från vänster: Vera Fahlgren, Irma Nordström, Edit Nordström, Ester Fahlgren 

Edit tillsammans med Änglagårdens Candy.