Auroras Kaniner

Vi håller dvärgvädur och holländsk kanin till avel, utställning och kel. 

Vårt mål är att ta fram färgen marburger egern på friska dvärgvädurar med trevligt temperament och hålla det levande. Färgerna på dvärgvädur som finns hos oss idag är marburger egern, svart, havana och även i manteltecknat. 

Holländsk kanin är ny kaningården och än så länge testar vi försiktigt rasen. Färgerna som finns i kaningården är marburger egern och blå.

Vi är är medlemmar i SKAF, och familjen har uppfödarnummer X67.
Jag har i maj 2019 genomgått Jordbruksverkets kurs i kaninhållning.

Vi finns på Facebook för kontakt och uppdateringar!

Juniorerna på Änglagården och Auroras kaniner.
Från vänster: Vera Fahlgren, Irma Nordström, Edit Nordström, Ester Fahlgren 

Edit tillsammans med Änglagårdens Candy.